Andra konflikter

Föräldrar måste hjälpa med bolån

Föräldrar måste hjälpa med bolån

Det blir allt svårare att få ett lån i Sverige, speciell nu sedan man skärpt amorteringskraven ytterligare. Därför är det få unga som har de ekonomiska förutsättningarna att själva ta lån – och behöver att deras föräldrar blir medlåntagare. Att ta lån idag blir allt svårare för de unga, i […]

Prata ekonomi med din partner

Prata ekonomi med din partner

Gräl om pengar är ett vanligt trätoämne makar emellan. Låt det inte bli det – red ut och samtala om ekonomin med din partner i vardagen så blir det enklare när det väl gäller en större fråga. Ekonomi är ibland ett känsligt ämne, eftersom att alla tycks ha olika relation […]

Låt någon annan leva

Låt någon annan leva

Att dö är något som vi alla kommer göra förr eller senare, det är den bistra sanningen. Men varför inte göra din bortgång mer betydande? När du donerar dina organ via svenska donationsregistret ger du en annan person en ny chans till liv när din egen tid är förbi. Har […]

Din själ lever vidare digitalt

Din själ lever vidare digitalt

Det kommer en dag då var och en av oss når den sista vilan, det är en av de få saker som går att veta med säkerhet. Efter oss lämnar vi både fysiska tillgångar så som möbler och fotografier, men på senare tid lämnas även ett allt större digitalt avtryck […]

Skilsmässor i Sverige

Skilsmässor i Sverige

Trenden att alltfler gifter sig i Sverige håller i sig och i takt med detta så syns även en ökning av skilsmässorna. Dock varierar det mellan länen där man tydligt ser hur  Stockholms län toppar i antalet skilsmässor och i både Norrbotten och Jönköpings län tycks de gifta paren stanna […]