Så får du bäst hjälp vid ekobrottsanklagelser

Ekobrott är ett slags brott som är hänförligt till ekonomi och näringsverksamhet. Det kan handla om bokföringsbrott, skattebrott eller dylikt. Det är ofta Skatteverket, konkursförvaltare eller allmänheten som anmäler ekobrott.

Om du har blivit anklagad eller är misstänkt för någon form av ekobrott är det en god idé att hitta ett juridiskt stöd. Då kan du få guidning och råd kring hur du ska gå tillväga i just din situation. Ett tips är att kontakta Olsson Lilja Advokater för att få hjälp. De är nämligen proffsadvokater som är inriktade på ekobrott. Tänk på att bara för att du är misstänkt för något är du inte dömd. Vid rätt hjälp vid din sida kan du reda upp alla oklarheter och få det bästa tänkbara försvaret. Det är extra betydelsefullt om du har blivit häktad och ska bli förhörd av åklagare eller polis att ha anlitat en advokat.

“De brott som utreds är grova bedrägerier, grova bokföringsbrott och grov oredlighet mot borgenärer.” Läs mer här.

Straffen för ekobrott kan vara fängelse och böter

Skattebrott är ett slags ekobrott och ett av de vanligaste brotten som begås. Straffet för ekobrott varierar och baseras på brottet som sådant. Sedan beror det på om det är mer än ett brott. För grova ekobrott är fängelse ett vanligt straff. Det lägsta straffet för ekobrott som du kan dömas till är böter i form av dagsböter, penningböter eller normerande böter. Det är möjligt att bli dömd till fem år fängelse för ekobrott.