En orättvis värld ger en rättvis framtid

Världen är indelad i grupperingar mellan rikt och fattigt. Resurserna som världen har att producera är orättvist fördelade och vissa länder har tyvärr fått det sämre på grund av att världen ser ut som den gör. Det kan så klart bero på flera orsaker att det har blivit på det här sättet. Vissa länder, som många i Europa, blev mycket tidigt industrialiserade medan andra länder ännu inte blivit det. Det beror också på att vissa länder ligger i sådana klimatzoner som gör att det antingen är för varmt eller för kallt för att odla och därigenom blir de fattiga då de inte kan tillverka saker och köra export. Vissa länder i världen har också haft mycket liten eller ingen utveckling alls när det gäller mänskliga rättigheter, press- och yttrandefrihet, riktiga val mm som skapar demokratier där man lever som man lär.

Orättvisa och rättvisa hemma

I ens vardag händer det otroligt ofta att man blir behandlad orättvist. Det kan precis som med världen handla om både stora och små saker, som att ens syskon kanske får mer av någon än en själv etc. Såklart kan man i sådana situationer bli både arg, besviken och ledsen över att blivit orättvist behandlad, men det handlar om att se utifrån ett oberoende perspektiv över vad som är viktigt. Frågan är då bara vad som är viktigt och hur man får saker och ting rättvist igen. En lösning kan vara att man väljer att kompromissa, dvs. att bägge parter ger med sig och att man kommer fram till en delad lösning där både blir både orättvist och rättvist behandlade. Det kan handla om att båda delar på samma läskflaska och får då hälften var (trots att bägge vill ha mer). Lösningen kan alltid finnas nära även fast man kanske inte vill se det eller inte ser det.