Rättvisa

Alla har rätt till en begravning

Alla har rätt till en begravning

Idag kan det tyckas vara en självklarhet att alla som vill begravas skall få det, men tyvärr är det inte så enkelt och det har varit betydligt mer orättvisare när det kommit till att begravas på kyrkogården med alla andra. Är man inte medlem i kyrkan så kan det ställa […]