Orättvisa

Så får du bäst hjälp vid ekobrottsanklagelser

Så får du bäst hjälp vid ekobrottsanklagelser

Ekobrott är ett slags brott som är hänförligt till ekonomi och näringsverksamhet. Det kan handla om bokföringsbrott, skattebrott eller dylikt. Det är ofta Skatteverket, konkursförvaltare eller allmänheten som anmäler ekobrott. Om du har blivit anklagad eller är misstänkt för någon form av ekobrott är det en god idé att hitta […]

En hel generation riskerar bli utan bolån

En hel generation riskerar bli utan bolån

Bostadsmarknaden är tyvärr kantad av orättvisor. Många menar att hela generationer stängs utanför och att de skenande bostadspriserna, kombinerat med bankernas ovilja att ge ut lån till timanställda, skapar stor ojämlikhet när det kommer till att hitta bostad i de svenska storstäderna idag. Det går att få bolån på mindre […]

Många kvinnor är rädda för att bli överfallna

Många kvinnor är rädda för att bli överfallna

Det finns mycket orättvisa i världen. Många kvinnor känner sig rädda över att gå ut när det är mörkt, eller över huvud taget. Detta för att otryggheten i landet ökar, och hårt utsatta är kvinnor. Men det är också män som känner sig mer otrygga med att vistas ute om […]

Problem med alkohol

Problem med alkohol

Om man själv är alkoholberoende, om den man lever med dricker lite väl mycket eller om det är någon annan nära som verkar ha problem med alkoholen blir det lätt tufft. Genom smusslande, förnekelse, självdestruktivitet och förändringar i personlighet kan relationer gå i kras och människor bli sårade, inte minst […]

Bedöms efter utseendet

Bedöms efter utseendet

Att en persons utseende spelar en viss roll i olika sammanhang är nog de flesta medvetna om. Men faktum är många dagligen blir bedömda och kritiserade utifrån hur de ser ut. I Metro kan man läsa om ett australiskt nyhetsankare som gjorde ett experiment för att visa att män bedöms […]