Red ut alla bråk

Kärlek startar med bråk, ett ordspråk som verkligen stämmer. Att inte ha konflikter i vardagen är något ingen varit med om, till och med att man blir arg på sig själv ibland. Samhället skulle heller aldrig fungera om alla var vänner, för att man måste bråka om orättvisor och rättvisor ibland. Samma sak i familjer, livet hade blivit outhärdligt om alla hade varit konstanta vänner. Sedan finns det så klart en tanke med konflikter att de inte får ta över det normala livet, utan det måste finnas en balans mellan konflikter och vanligt vardagsliv.

Men man ska aldrig vara rädd för att ta en konflikt, det gäller bara att veta att man gör rätt för sig så att man inte bli ilsket missförstådd i sin poäng. Det finns dock en viktig regel i alla konflikter och det är att man ska oavsett vad som sker reda ut dem. Annars finns det en stor risk för att konflikterna fortsätter och att motsättningar bildas. Det här gäller inte bara inom smågrupperingar som familj, vänskara, mellan grannar, på jobbet eller mellan politiska konflikter, utan i alla typer av sammanhang. Det är också viktigt att be om ursäkt om man sagt något dumt till någon. Annars finns det risk för att vissa konflikter aldrig lägger sig.