Undvika konflikt inför begravning, tips

Tyvärr blir det idag allt vanligare att konflikter sker bland anhöriga inför en begravning. En anhörigs bortgång och begravning är en pressad situation och det är inte konstigt att konflikter kan uppstå. Tänk på att en begravning är jobbig för alla inblandade, och försök därför undvika konflikter i största möjliga mån.

Att hantera ett dödsfall kan vara otroligt jobbigt för en närstående. Ta hjälp av Fenix Begravning som finns vid din sida under hela vägen.

Planera inför döden

Hand,Of,Man,Hold,Candle,Flame,Light,At,Night,WithDet bästa du kan göra för att undvika att dina anhöriga ska hamna i en konflikt vid din begravning är att planera inför döden. Förmedla tydligt hur du vill ha det och skriv gärna ett testamente där alla dina önskemål finns med. Se bara till så att dina önskemål stämmer överens med lagen.

Du kan exempelvis göra din sammanställning på hur du vill ha det genom att fylla i Livsarkivet. Ni som anhöriga bör alltid respektera den dödes önskningar vid en begravning.

Var inte själviska

Har den döde inte lämnat några skriftliga önskningar kan det ibland bli svårare, speciellt om ni anhöriga har olika syn på hur en begravning ska gå till. Men försök att lägga era egna önskningar åt sidan för en stund och försök att sätta er in i hur den döda skulle ha velat ha det.

Ofta är det de närmsta anhöriga som har bäst koll, exempelvis en make eller maka, men även barn kan ha mycket information om hur den döde hade velat ha den. Ta det lugnt, samtala med varandra och se det inte som en konflikt utan som ett samarbete om hur det ska bli som bra som möjligt i denna tuffa stund.

Ta hjälp

Ta hjälp av en begravningsbyrå exempelvis Fenix begravning, de är vana vid att konflikter kan uppstå och kan hjälpa er att lösa dem. De kan också komma med tips och förslag på hur många andra brukar göra och det kan i bästa fall undvika att ni ens hamnar i konflikt från första början.

Om det skulle gå så långt att ni inte kan komma överens i en konflikt kan ni behöva ta juridisk hjälp, men kom ihåg att alla anhöriga vill sörja den döde, inte fokusera på onödiga konflikter så försök att lösa eventuella oenigheter på ett vuxet sätt.