Många kvinnor är rädda för att bli överfallna

Det finns mycket orättvisa i världen. Många kvinnor känner sig rädda över att gå ut när det är mörkt, eller över huvud taget. Detta för att otryggheten i landet ökar, och hårt utsatta är kvinnor. Men det är också män som känner sig mer otrygga med att vistas ute om tillexempel kvällarna.

Det är oroande siffror som man kan läsa sig till gällande känslan av otrygghet bland främst kvinnor i landet. För att skydda sig själv och försöka ha lättare till hjälp kan man bära ett överfallslarm. Men, det löser såklart inte problemet.

Antalet otrygga kvinnor ökar

I en artikel från Sveriges Radio presenteras siffror kring hur många som känner sig otrygga att vara ute, med en rädsla för att bli överfallna. Det är BRÅ som står för undersökningen som artikeln baseras på, och det som presenteras är oroväckande. Mer än 30 procent av kvinnorna som svarat i undersökningen säger att de känner sig otrygga när de går ut i sitt bostadsområde på kvällen. Det är en ökning med 5 procent jämför med föregående år. Det är mest unga kvinnor och äldre kvinnor som känner sig otrygga överlag.

”Var åttonde kvinna i Sverige är så rädd att hon avstår från att gå ut på kvällen. Det är skrämmande siffror”, skriver Expressen.

Var tionde Stockholmare är rädd

I en annan undersökning, som presenteras i en artikel från Dagens Nyheter, visar det också på att otryggheten ökar. Inte minst i Stockholm. I Huvudstaden är drygt var femte invånare, både kvinnor och män, orolig att utsättas för brott, vilket också är en ökning med 5 procent jämför med året innan.