Din själ lever vidare digitalt

Det kommer en dag då var och en av oss når den sista vilan, det är en av de få saker som går att veta med säkerhet. Efter oss lämnar vi både fysiska tillgångar så som möbler och fotografier, men på senare tid lämnas även ett allt större digitalt avtryck för anhöriga att ta vara på. Själen lever vidare digitalt.

Med över 2 miljarder registrerade användare på Facebook så sker det ständigt att folk går ur tiden bland användarbasen. Istället för att ta bort kontot eller låta det vara kvar i befintligt tillstånd erbjuder de möjligheten att göra om kontot till en minnessida där anhöriga kan posta bilder och texter. Om en anhörig skulle gå bort bör du dock lösa den riktiga begravningen i första hand, bor du i Stockholm kan du få hjälp på https://fenixbegravning.se/begravningsbyra/stockholm/ att ordna denna. Där efter kan du ta tag i det digitala.

Inga konkreta riktlinjer

Trots att döden är en naturlig del av livet finns det inga bestämda regler för hur de olika sociala medierna ska hantera ett konto vars användare gått bort. Hur de hanterar det varierar dem emellan. Som vi nämnde tidigare kan man på Facebook välja att göra om kontot till en minnessida, likaså går att göra på Instagram. Twitterkonton däremot stängs automatiskt ner efter att de varit inaktiva under en längre period. Skulle anhöriga vilja ha sidan borttagen snabbare måste man fylla i ett formulär. Ett Snapchatkonto stängs likt Twitterkontot av efter en längre tids inaktivitet. Hur man förhåller sig till frågan av hur ens digitala profil hanteras efter döden skiljer sig troligtvis folk emellan. Däremot är det säkerligen en tröst att ha en slags digital gravsten att besöka om avståndet till den fysiska gravplatsen är långt borta.

Ett exempel på hur en minnessida förgyllt och underlättat tillvaron hos både anhöriga, vänner och bekanta berättas i Svenska Dagbladet. Den avlidnes dotter lät pappans Facebookkonto vara kvar och hon menar att han i viss mån kan leva vidare där efter döden. Både vänner och bekanta har förgyllt hans sida med varma ord och bilder som gör att de kan minnas honom tillsammans. En historia som för samman folk som värnar om en person och sörjer dennes bortgång, ett tillfälle att få en uppfattning om vad personen betytt för folk runt omkring. Man kan se det som ett sätt att hjälpa varandra att ta sig ur det dystra mörkret och bearbeta sorgen ihop.

Rätt till en avlidens Facebookkonto

I vissa fall kan det dyka upp konflikt om huruvida man har rätt att få åtkomst till en avlidens Facebookkonto. Vissa yrkar för att anhöriga har rätt att själva bestämma hur kontot ska hanteras medan andra menar att kontot ska stängas ner eller alternativt göras om till minnessida. Ett sådan fall blev uppmärksammat i Tyskland för ett par år sedan då en mamma ville få åtkomst till sin döda dotters konto i syfte att finna ledtrådar till hennes bortgång. Facebook vägrade först att ge henne tillgång, men högsta domstolen gav sedan henne rätten att få tillgång till kontot. Enligt dem gäller arvsrätten även digitalt innehåll och där inräknat är dotterns Facebookkonto.