Låt någon annan leva

Att dö är något som vi alla kommer göra förr eller senare, det är den bistra sanningen. Men varför inte göra din bortgång mer betydande? När du donerar dina organ via svenska donationsregistret ger du en annan person en ny chans till liv när din egen tid är förbi.

Har du planerat inför din egen död? Glöm då inte att registrera dig hos svenska donationsregistret för att kunna ge någon annan dina organ när du själv inte behöver dem längre. Något annat som tål att tänkas på är ditt digitala liv, om du själv inte gör ett aktivt val för att avsluta det är det stor chans att dina konton lever kvar långt efter att du inte gör det.

Organdonation hjälper andra att leva

Om du vill hjälpa någon annan att leva när du själv inte gör det längre kan det vara en god idé att anmäla dig som organdonator. Vad som är viktigt att veta är dock att du själv inte kan bestämma över hur dina organ ska användas, men de vanligaste organen som man använder och transplanterar är njure, lever, hjärta och lunga. Bra att känna till är att även vävnader såsom hud, hornhinna, hjärtklaff och benvävnad kan komma att doneras. Vad du däremot kan göra är att välja vilka organ som inte ska doneras och du kan också välja om du vill eller inte vill att organen ska användas till ”annat medicinskt ändamål” vilket innebär att man använder donationen för olika medicinska forskningsprojekt eller till läkemedelsframställning och i utbildningssyfte. Såhär gör du om du vill donera dina organ:

  • Du kan anmäla dig till donationsregistret, det går att göra online
  • Du kan fylla i ett donationskort hos din läkare eller vårdcentral
  • Du kan informera dina närstående genom att både berätta och skriva ned din vilja i exempelvis ett testamente