Starta ett handelsbolag tillsammans

Ett handelsbolag är en av de vanligaste bolagsformerna när man vill starta upp ett nytt företag med någon annan. Handelsbolaget blir i sig en egen juridik person som kan ingå avtal på egen hand, men till skillnad från ett aktiebolag är det ägarna själva som blir ansvariga för handelsbolagets eventuella skulder och liknande. Detta innebär att ägarna kan komma att behöva betala exempelvis skulder med sina egna privata tillgångar om företaget inte har de tillgångar som krävs.  Precis som ett aktiebolag behöver handelsbolaget först registreras hos Bolagsverket. Att starta ett företag innebär att man kommer att beskattas som en näringsverksamhet, som i sin tur kräver att man uppfyller ett visst antal krav. Dessa krav är att verksamheten behöver bedrivas med:

  • Syfte att gå med vinst
  • Varaktighet och långsiktigt
  • Självständigt

Lyckas man att bedriva sin verksamhet med dessa villkor i ryggen kommer också chanserna öka till att man verkligen når framgångar. I många kommuner är framgångsrika entreprenörer något som prisas och har chansen till att vinna fina utmärkelser. I Båstad, precis som på många andra platser, korar man årligen Årets företagare. Andra fina utmärkelser är om man exempelvis lyckas med att bli ett Gasell-företag. Det är tidningen dagens Industri som årligen rankar årets snabbast växande företag i landet.