Föräldrar måste hjälpa med bolån

Det blir allt svårare att få ett lån i Sverige, speciell nu sedan man skärpt amorteringskraven ytterligare. Därför är det få unga som har de ekonomiska förutsättningarna att själva ta lån – och behöver att deras föräldrar blir medlåntagare.

Att ta lån idag blir allt svårare för de unga, i alla fall när det kommer till bolån. Det visar en ny undersökning som SCB gjort och denna visar att unga under 30 år idag inte kan ta lån utan sina föräldrars hjälp som medlånare.

”- Det är positivt att den tidigare amorteringskulturen med amorteringsfria bolån har förändrats. Men de nya kreditreglerna får konsekvenser för unga som inte är rimliga. Regelverken behöver bli mer flexibla och ta hänsyn till varje enskilds livssituation – inte minst för att fler ska kunna ta sig in på bostadsmarknaden” så säger SCB:s vd Johanna Cerwall till Göteborgs posten.

För tuffa regler

På det stora taget anser SCB att de nya amorteringskraven på lång sikt kan bli katastrofala om inte de tuffa kraven ändras. I deras spåkula ser de en framtid där unga som inte har möjlighet att få hjälp från sina föräldrar som medlånare kommer stängas ute helt från bostadsmarknaden. Men det är något som bostadsministern inte håller med om. Till Göteborgs posten säger han att ett mjukare amorteringskrav inte kommer att hjälpa unga in på bostadsmarknaden utan att det måste hittas en annan lösning – vad för lösning detta skulle vara har han dock ännu inte uttalat sig om.