Undvik konflikter om pengar

Pengar och ekonomi är för många ett väldigt känsligt och laddat ämne. Många anser att det är något privat och något som inte ska skyltas med eller pratas öppet om, men kanske är det dags att tänka om.

I en partnerrelation handlar nästan en femtedel av konflikterna om just pengar och ekonomin vilket visar att det är otroligt viktigt att prata ekonomi med din partner redan från början. Oftast är det dock inte själva pengarna i sig som gör att konflikterna uppstår, utan pengar förknippas med trygghet, status, drömmar och rädslor.

Öppen dialog om pengar

Redan när en relation börjar bli seriös bör ämnet pengar och ekonomi tas upp. Detta för att reda ut hur din och din partners syn på ekonomi ser ut. Skiljer den sig åt mycket redan från början kan det vara en varningsklocka om att det kommer att uppstå konflikter längs vägen. Det kan vara bra att du vet hur din partner ser på utgifter, sparande och fördelning av pengar. Samtidigt som det är viktigt att du själv reflekterar över hur du ser på dina pengar och funderar över hur du vill ha din ekonomi.

Gemensam eller separat ekonomi

När det sedan är dags att flytta ihop är det bäst att ni har pratat igenom upplägget redan innan. Det är stor risk att ni har olika förutsättningar i er ekonomi och att era inkomster skiljer sig åt. Antingen finns en gemensam ekonomi i hushållet där alla inkomster går in på ett konto, alla räkningar betalas direkt därifrån och var och en får sedan en fickpeng att spendera på egen hand.

Alternativet är en separat ekonomi, där inkomsterna går in på individuella privatkonton. Om ni väljer att ha en delad ekonomi är det klokt att redan på förhand diskutera hur ni ska fördela de gemensamma utgifterna. Exempel på gemensamma utgifter är hyra, hushållsel, hemförsäkring och livsmedel. Ligger ni någorlunda lika i inkomst är det vanligt att man delar utgifterna på hälften. Skiljer sig däremot inkomsterna markant är det istället lämpligare med en procentuell fördelning av utgifterna för att det ska bli mest rättvist.