Tala ut

Att tala är guld, att tiga är silver. Eller hur var det nu igen? I Sverige är vi uppvuxna med något som kallas jantelagen. Det går inte att förklara på ett enkelt sätt utan handlar mer om att leva nedtryckt av ditt eget ego. En helt galen lag att leva efter om man ser till hur vi egentligen borde bete oss för att sikta mot en mer rättvis värld. Alltför sällan så talar vi ut och detta gör att problemen hopar sig och vi sitter sedan där och känner oss låga.

Att tala om hur eller vad man känner är inte alltid lätt och beroende på vilken kultur man tillhör så talar man med varandra på olika sätt. Det sägs att det finns hög- och lågkulturer som en tysk forskare Hofstede pratade om, det handlade om att vi i Sverige är väldigt bokstavliga och inte uppfattar dolda budskap på samma sätt som andra kulturer. Spanien är känd för att vara en högkultur. Det som sägs gör det med ett färgat språk men stor betydelse. Hofstede talade mest om företagskulturer och var från början helt inriktad på hur IBM fungerade i länderna och vad skillnaderna var kontoren emellan. Det har sedan dess tillämpats på IKEA och andra stora företag som etablerar sig utomlands. Det som många vart chockade över med den svenska kulturen var avsaknaden av hierarkin och hur denna var betydligt starkare i många andra länder. Här kommer då vår gamla jantelag in. Jantelagen säger att ”Du ska inte tro att du är något”. Detta har vi i Sverige levt efter och kanske är det djupt rotat i vår tysta kultur, alla beröm riktade mot sig själv är ett tecken på att man är burdus och pompös.

Hitta fram i tystnaden

spår framtidenDet är inte lätt att hitta sig själv om man inte får tala. Att vi använder ordspråk som ”att tala är silver, att tiga är guld” visar att vi lever kvar i ett samhälle som inte tillåter oss att tala ut och att det är bättre att ”rida ut stormen”, ”att lida i tystnad”, etcetera. Men det man kan förespråka är dock att:

  • Ta för er mer, ingen kommer att veta hur bra och värdefull du är om inte du berättar det. Var dock försiktig så att det inte övergår till skryt, det kan vara avtändande för personer som inte är vana.
  • Tillåt dig att prata om dina problem, mycket och länge, med personer som är relevanta för dig. Spå dig i tarot, tala med en terapeut, ring mamma och så vidare. Att få ur sig sina tankar kan hjälpa dig vidare med nästa problem.