Lättare att hålla sams

Forskning visar på trender att vi har lättare att hålla sams idag än för några år sedan och anledningen är för att vi är mer jämställda i hemmet. Vi delar upp sysslorna mer och de flesta anser att hushållet fungerar bättre när både bidrar. Trots detta finns det fortfarande saker att vara oense om, och dessa kan handla om annat än sådant som jämställdhetsfrågor. Konflikter kan egentligen uppstå ur vad som helst och grundar sig mycket i skillnader i värderingar, moral, tillit och liknande, vad som får er som par att bråka är alltså helt individuellt.

par lyckligt

Det är onekligen inte lätt att hålla sams och det är klart att vissa saker påverkar våra tendenser till att hamna i en konflikt. Oftast handlar det om meningsskiljaktigheter som kan handla om respekt, uppfostringsfrågor och andra värderingsfrågor. Om vi ser på ett exempel kring uppfostringsfrågan så är det onekligen ett ämne som man kan tycka vitt och brett om. Det betyder att dessa frågor kan komma att märkas när barnet har kommit och hur löser man då uppfostringsfrågan när man väl blivit förälder? Det enklaste är helt enkelt att tala öppet om era olika tankar kring barnuppfostran, vad ni ser som för- och nackdelar med båda metoder. Vad säger forskningen och hur väl har det funkat för andra föräldrar runt om? Det viktigaste är helt enkelt att få vädra dessa frågor med varandra men det är också viktigt att få tala med andra. Se till att ni har någon som kan medla mellan er om det blir en allt för hätsk debatt. Det är dock inte helt enkelt att tala ut och mycket beror på den kultur vi har i Sverige om det tigande folket:

Det är inte lätt att hitta sig själv om man inte får tala. Att vi använder ordspråk som ”att tala är silver, att tiga är guld” visar att vi lever kvar i ett samhälle som inte tillåter oss att tala ut och att det är bättre att ”rida ut stormen”, ”att lida i tystnad”, etcetera.(Vill du läsa mer om vår tysta kultur kan du gå hit)