Så kan en jurist hjälpa dig med ditt arv

Vid ett dödsfall kan en hel del frågor kring dödsbo och arvsrätt uppstå. En jurist kan hjälpa dig med att räta ut eventuella frågetecken och se till så att alla bitar faller på plats. Det är nämligen viktigt att det juridiska sköts rätt.

Som om sorgen efter ett dödsfall inte vore nog ska du dessutom dra i de administrativa trådarna, såsom att planera en begravning och upprätta ett dödsbo. Beträffande de juridiska aspekterna av dödsfallet kan du förbereda dig lite mer genom att läsa på https://juristjouren.se/rattsomraden/arvsratt/ eller en liknande sida. På så sätt kan du få kött på benen gällande både arvsrätt och dödsbo.

Ärvdabalken reglerar arvsrätten

I svensk lagstiftning finns något som heter ärvdabalken. Detta är en samling lagar som reglerar när, var och hur man ärver. Eftersom bråk lätt uppstår kring arv har staten valt att reglera arvsordningen genom ärvdabalken, så att arvsfördelningen kan gå rättvist till. Ändå är det alltså inte ovanligt med familjebråk kring arv.

Viktigt att alla bitar faller på plats

Från testamente till arvskifte, det är viktigt att alla delar blir rätt. Om någon liten bit skulle missas kan processen nämligen underkännas. Saker ska skrivas rätt, bevittnas rätt och sedan skötas rätt. Och ja, det här med Sveriges lagar, såsom ärvdabalken, är inte helt lätt för dig som är lekman. Därför är en jurist en stor tillgång, juristen som ser till att bitarna faller på plats.

Bröstarvingar kan aldrig fråntas arv

En sak som ärvdabalken trycker mycket på är bröstarvingens rätt till arv. Enkelt förklarat är du som är barn eller barnbarn, alltså en familjemedlem i rakt nedstigande led, till den avlidne bröstarvinge. Det innebär att du har arvsrätt, i första hand du som är barn och i andra hand du som är barnbarn.

Enligt lagen kan bröstarvingens så kallade arvslott aldrig testamenteras bort. Bröstarvingarna har tillsammans rätt till minst 50 procent av dödsboets tillgångar. Samtidigt kan detta ha komplicerats av olika juridiskt giltiga gåvor. En jurist kan hjälpa dig om du skulle hamna i en liknande situation.