Robotar i äldrevården

Det ryktas om robotar i äldrevården. Detta för att de äldre ska få bättre vård och för att problemet med personal ska kunna lösas. I Svenska Dagbladet skriver man:

En robot kan göra nytta i äldrevården. Det finns numera robotar som assisterar vid toalettbesök, duschning och ätande. Andra robotar underlättar kommunikation med vårdpersonal, hemtjänst, anhöriga och vänner. Åter andra fungerar som ersättning för sällskapsdjur.

Och nog kan det fungera till viss del, visst är det bra till viss del. Men med fördelar kommer oftast även nackdelar – i detta fall, ganska stora:Äldre par studsmatta

  • En robot kommer aldrig att ha känslor
  • En robot kan aldrig ersätta den mänskliga kontakten
  • En robot har inte förmågan att agera om någonting utöver det vanliga händer

Med andra ord, är det mycket svårt att förstå hur det här ska fungera. Är det inte bättre att istället satsa på att omvårdnad blir ett yrke som är högt uppskattat. Att försöka få det så att det är någonting som folk vill utbilda sig till, vill jobba med. Nu är det ett jobb som är så oviktigt att det kan ersättas med en robot. Vad säger det?

Samarbete mellan robot och människa

Att få personlig assistans handlar mycket om att ha hjälp med saker som att gå på toaletten, duscha, att laga mat och att städa. Men det är även saker som att gå ut på en promenad, att prata om diverse saker som händer i livet och om att hjälpa en person – fysiskt såväl som psykiskt – på det han eller hon behöver.

Det är viktigt att äldre får bra vård. Mycket viktigt. Och det krävs skärpta riktlinjer för att de ska få genomslagskraft. Robotar kanske inte är lösningen, men kanske kan de underlätta – att man arbetar ”tillsammans” med en robot? Det lär ju ge mer tid till personalen att umgås. Dessutom finns det fler än äldre som behöver hjälp och omvårdnad i samhället. Till exempel den här mannen från Sundsvall, som har haft stora problem och behöver personlig assistans men inte får det. Kanske hade han fått hjälp om någon robot kunde ta ”halva” ansvaret. Svårt att avgöra, men nog är det en fråga som kan diskuteras.