Arbetskläderna dröjer

En debatt som länge pågått är den om huruvida alla inom vården, och inte bara sjukhusanställda, ska ha rätt till arbetskläder. Denna utmynnade i en ny hygienregleringering upprättad av socialstyrelsen som trädde i kraft i år – men trots detta är det flertalet inom våden som i alla fall inte får nya arbetskläder.

vard-hemtjanst-pensionarAtt arbeta inom vård och omsorg är det många som gör och detta då utanför sjukhusens verksamheter, men det innebär inte att alla dessa personer har samma rättigheter och förmåner i lagens ögon. Förrän nu. Enligt en ny föreskrift om basal hygien som Socialstyrelsen författat ska alla inom vårdrelaterade yrken omfattas av en trygghet att inte sprida eller smittas av olika bakterier och infektioner i sitt yrke. Detta omfattar då även vilka kläder den anställde inom vården har och att denne ska kunna ha speciella kläder för sitt yrke, något som alltså utmynnat i en bred debatt om arbetskläder som slutade i ett positivt besked.

”Från och med den 1 januari i år utvidgades socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien, vilket betyder att all vård och omsorg omfattas. Bland annat den kommunala äldreomsorgen. Syftet är att förebygga uppkomsten av infektioner och smittspridning. Hygienkraven omfattar bland annat arbetskläder.” läs mer.

Dock är det på flertalet platser inte alls säkerställt att detta kommer ske. Artikeln som citatet ovan kommer från berättar nämligen om hur man bland annat i Boden har fördröjt upphandlingen av arbetskläder till de anställda och processen med det hela är numera försenad. Detta är heller inte enda platsen i landet som är drabbad. Andra medier har kunnat rapportera liknande händelser på flera andra platser i landet – så huruvida Socialstyrelsens nya föreskrifter kommer kunna efterlevas är i dagsläget ännu oklart.