Debatt om arbetskläder

Det finns flera åsikter när det kommer att diskutera huruvida vårdpersonal inom hemtjänsten ska ha rätt till att få sina arbetskläder betalda av staten eller av sin arbetsgivare – i Malmö har Kommunal lyckats att driva igenom att de anställda inom hemtjänsten i staden får arbetskläder och nu hoppas man att resten av landet tar efter.

vård äldrevård äldreomsorgInom flera kvinnodominerade yrken finns ett flertal orättvisor som inte förekommer i mansdominerade yrkens och ett tydligt exempel på detta är den mångåriga debatten om rött till gratis arbetskläder. Inom flertalet branscher är just arbetskläder och profilkläder något som är ytterst viktigt för både den anställdes säkerhet, hälsa och arbetsmiljö, vilket är en självklarhet inom exempelvis den mansdominerade byggbranschen men är något som endast diskuteras och debatteras inom kvinnodominerade hemtjänsten. Men nu har man kommit en liten bit på vägen då Kommunal i Malmö lyckats driva igenom frågan och fått rätt. Där har nämligen kampen om kläderna mot Malmö stad pågått under flera år och fackförbundet hoppas nu att beslutet som fattats av Arbetsmiljödomstolen gällande gratis arbetskläder till de anställda ska sporra fler kommuner till att förse hemtjänstarbetarna med kläder, skriver Skånskan.

Varför så viktigt för hemtjänsten att ha arbetskläder?

Det finns flera olika anledningar till att det är viktigt att hemtjänstpersonal har arbetskläder. Till exempel är det viktigt för den personliga hälsan i och med den smittorisk som personalen utsätts för dagligen i sitt yrke. Dessutom är det viktigt att brukarna av hemtjänsten känner sig trygga med vem som kommer hem till dem, vilket profilkläder och arbetskläder bidrar till eftersom man tydligt kan se varifrån hemtjänstpersonalen kommer – vilket man inte kan se när hemtjänstpersonal tvingas arbeta i privata kläder. Likväl är det heller inte hygieniskt varken för hemtjänstpersonal eller för brukare när personalen arbetar i sina privata kläder och inte får sina kläder ordentligt tvättade så som man exempelvis får inom vanliga sjukvården där det är absolut förbjudet att arbeta i privata kläder just på grund av detta.

Vill att fler kommuner förstår vikten av arbetskläder

I och med den gynnande domen i Malmö hoppas nu Kommunal att fler kommuner följer Arbetsmiljöverkets dom och ordnar gratis arbetskläder för hemtjänsten i hela landet skriver Västerbottens-Kuriren.  Men trots att man på många platser i landet kommit att kräva detta för de hemtjänstarbetarna är man ännu inte helt i hamn. I till exempel Landskrona har man just nu denna debatt och än så länge har inget tydligt besked lämnats. Där har Kommunal bland annat krävt att det är arbetsgivaren som ska förse de anställda med arbetskläder i ett led att minska smittorisken och att arbetsgivaren dessutom ska stå för tvätten av kläderna samt se till att ombyteskläder finns tillgängliga med mera. Men beslutet i fråga är något luddigt. Arbetsmiljöverket står förvisso bakom att man ska arbeta för att införa flera hygienkrav, men är inte med på att det är arbetsgivarens ansvar att förse de anställda med arbetskläder. Samtidigt har verket krävt att de privata kläder som de anställda arbetar i ska tvättas av kommunen och att dessa kläder endast ska finnas på arbetsplatsen plus att det även ska finnas ombyte. Dock har beslutet överklagats och nu är frågan huruvida man kommer att besluta i frågan. Enligt ombudsmannen Ann Georgsson tolkar man därför domen som föll mot Malmö som en vägvisare och hoppas på att Landskrona och övriga kommuner ska följa den domen som riktlinje även i detta fall, skriver Helsingborgs Dagblad. Men än så länge finns inget beslut så allt man kan göra är att vänta och se.

vård hemtjänst pensionärer