Konflikter på arbetsplatsen

Precis som i privatlivet kan man på jobbet handla i en hel del konflikter med både kollegor och chefer, men som tur är går dessa att lösa – allt handlar nämligen om kommunikation.

brak-skilsmassa-parDen absolut vanligaste konflikten kollegor emellan är huruvida städningen sköts på kontoret eller i det gemensamma köksutrymmet. Sådana konflikter är dock enkla att lösa, allt en chef egentligen behöver göra är att sätta sig vid datorn, skriva in exempelvis ”kontorsstädning Stockholm” och sedan anlita städfirma som fixar iordning och så är konflikten löst. Däremot är denna typ av konflikt inte den enda som tenderar att dyka upp på en arbetsplats. Andra vanliga konflikter grundar sig på missförstånd, skriver Kollega och dessa löser sig genom kommunikation – eller att chefen får ta tag med hårdhandskarna.

Så löser ni konflikterna på arbetsplatsen

Konflikter är något vi alla kommer hamna i någon gång på arbetsplatsen och enligt konfliktbehandlaren Nicklas Andén kan dessa konflikter, oavsett vad de handlar om, lösa inom loppet av tre dagar. För Svenska Dagbladet berättar han hur tekniken ursprungligen kommer från den norske psykologen Jan Atle Andersen metod som grundar sig i gestaltterapeutiska tankegångar – vilket betyder att man inte ska få folk att tycka annorlunda, utan snarare om att ändra ett visst beteende. Och detta gör man genom olika övningar som man genomför under tre dagar på ett terapiinternat och sedan följer man upp resultatet efter några månader vilket tar ungefär en dag. Men visst finns det fler saker som man kan göra för att lösa konflikter på sin arbetsplats, och då har chefen en viktig roll. Det är något man skriver om i tidningen Chef där man tipsar om hur chefen bör agera vid olika typer av konflikter:

  • Sakkonflikt – lägg fokus på mål och resultat istället för metoden som används för att ta sig hit för att visa att alla olika sätt är lika rätt. Alternativt var tydlig med vilka regler, policys eller metoder som råder.
  • Rollkonflikt – bestäm och tydliggör vad varje medarbetares roll är och vad som hör till denne rolls arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter.
  • Intressekonflikt – motivera varför vissa beslut fattats, bakgrund och sätt in stödåtgärder.
  • Värderingskonflikt – arbeta för ett arbetsklimat där man respekterar varandras åsikter.
  • Beteendekonflikt – tydliggör vilka beteenden som är okej och inte okej.
  • Skenkonflikt – som chef behöver du inte agera i dessa situationer vanligtvis då dessa ofta beror på frustration eller irritation som grott under en tid och blåser bort fort.