Olika konflikter på jobbet

Det finns en rad olika sorters arbetsplatser i Sverige och det finns även en hel del olika sorters människor och personligheter som arbetar här. Så att det också kan uppstå en hel del olika konflikter på arbetsplatsen är inte så förvånande – men det kan som chef vara bra att ha koll på hur man ska göra för att lösa dessa konflikter som kan komma att uppstå.

Konflikter på arbetsplatsen är 19460574-different-opinionsinget ovanligt och något som alla kontor eller företag någon gång kommer att drabbas av. Därför kan det vara bra att du som chef på plats har koll på vilka olika typer av konflikter det finns och hur du ska gå tillväga för att lösa dessa. Självklart finns det mängd skilda typer av konflikter som kan uppstå och det finns en hel del personliga parametrar som man bör räkna med i varje enskild situation, men för att göra det enkelt kan man gruppera in de olika konflikttyperna i olika kategorier. Det är något som bland annat tidningen Chef gjort och de har valt att lista de sex vanligaste kategorierna av konflikter som kan uppstå och också hur du ska göra för att lösa dem.

De vanligaste konflikterna

 1. Sakkonflikten. Uppstår när kollegorna hamnar i strid om rätt eller fel, eller bra och dåligt, och vägrar släppa sin bild av verkligheten eller släppa sin åsikt i frågan. Ofta handlar konflikten här om olika tolkningar av samma händelse eller samtal med mera.
 2. Rollkonflikten. Handlar om när det finns frågetecken om vem ska göra vad och 7045235-composite-image-of-colleagues-quarreling-head-against-headdet är luddigt rent generellt rörande arbetsfördelning och avgränsningar med mera om vad som ingår i olika yrkesroller.
 3. Intressekonflikten. Handlar vanligtvis om kollisionen som uppstår mellan kollegorna när deras intressen eller mål är oförenliga med varandra. Därför leder denna kamp ofta till att bli en renodlad prestigekamp och kan till exempel handla om rena rangordningskonflikter såsom om meriter, ålder och liknande.
 4. Värderingskonflikt. Konflikter som rör våra innersta värderingar och som kan uppstå om två kollegor i sina grundvärderingar skiljer sig väldigt mycket åt.
 5. Beteendekonflikt. Uppstår när en av kollegorna beter sig på ett sätt som andra anser stötande eller störande. Handlar vanligtvis inte om en specifik situation utan beteendet här är något som skulle kunna stöta sig med andra människor på annan plats också.
 6. Skenkonflikt. Den icke-konflikten som kommer av att man i gruppen behöver lätta på trycket i syfte att uttrycka allmänt missnöje, ilska eller frustration vilket leder till att mindre gräl förstoras och dramatiseras utan att det skulle behöva göra det.

Så löser du som chef alla arbetsplatsens konflikter – steg för steg:

 1. Granska – ta reda på vad konflikten handlar om och se din egen roll i den. Skilj på fakta och värdering när du granskar och bortse från rätt eller fel i konflikten, lägg fokus på att höra alla inblandades reaktioner och känslor om konflikten.
 2. Strukturera – ta reda på vad huvudkonflikten är och sätt ord på känslor, tankar och annat som kan vara inblandat i konflikten hos de inblandade.
 3. Analysera – alla konflikter består av mindre delar och när dessa kan utrönas går det snart att se en helhetsbild med både symptom och vad orsakerna är till konflikten. Glöm heller inte att analysera personerna involverad i konflikten och vad motiven bakom konflikten egentligen kan vara.
 4. Bedöm – bedöm hur allvarlig situation och konflikt är och därefter gör en bedömning om hur ni ska kunna lösa problemet.
 5. Beslut – vad ska göras nu? Du som chef är den som styr mot förändring och förbättring, så hur ska detta göras? Tänk över lösning och vilka reaktioner och konsekvenser olika alternativ skulle tänkas kunna få och välj sedan men glöm inte att motivera varför du gör som du gör. Alla måste förstå vad och varför, för att en förändring ska kunna ske
 6. Agera – sätt upp en handlingsplan, prata med alla involverade om vad som ska ske och följ sedan upp efter en tid.

10624050-strategy-word-cloud