När fördelningen blir för skev

sur familj pappa sitter vid datornOrättvisor uppstår ofta i hemmet och det handlar då ofta om jobbfördelningar i hemmet och att någon ofta får ta mer ansvar än den andre. Ett exempel på detta är när den ena partnern släpper en stor del av ansvaret och hellre är ute och hänger med sina polare. Eller pojkvännen som hellre spelar poker framför datorn än att hjälpa till med disken eller städet. Då i sin tur händer det ofta att tjejen börjar upprepa hennes behov av hjälp, tills det uppfattas som gnäll i mannens öra. Konflikten är ett faktum när ingen av partnerna ger vika i frågan om vem som har fel.

Den onda cirkeln

Risken finns också att konflikten sprider sig ut till barnen. Ena föräldern blir ofta känd som den tjatiga medan den andre får rollen som ”lekföräldern”. Denna fördelning är också den som kan bli en ond cirkel. Föräldern med den ene rollen har en tendens till att överdriva sitt tjatande och den andre sitt lekande, utan hjälp så är det lätt att hamna i en grop som ingen kan ta sig ur och en separation är en risk. Knepet är att hålla en balans, att stå på samma sida, lyssna på varandra och att inte tjata. Det är dock svårare än vad man kan tro och om ingen är villig att erkänna sitt fel så brukar lösningen utebli istället.
Att vara ett par är svårt när fördelningen blir ojämn, att vara förälder med ojämn fördelning blir ännu mer påtagligt och skapar stora konflikter. Frågan om mannen bör sitta vid en dator och spela poker när diskberget måste tas igenom har egentligen bara ett svar, nej. Alla måste dra sitt strå till stacken, hur kul det än må vara med spel.