Skilsmässor i Sverige

Trenden att alltfler gifter sig i Sverige håller i sig och i takt med detta så syns även en ökning av skilsmässorna. Dock varierar det mellan länen där man tydligt ser hur  Stockholms län toppar i antalet skilsmässor och i både Norrbotten och Jönköpings län tycks de gifta paren stanna som gifta. Beror detta på att par på landsbygden håller ihop längre eller livet ut på grund av att utbudet av livspartners är väldigt begränsat – eller finns det helt enkelt ett mer lockande utbud av livspartners i storstäderna som gör att man har svårt att stanna vid endast en person livet ut?

Vid altaret lovas evig trohet, kärlek och framtid ihop. Hur kan det komma sig att det alltför ofta slutar i skilsmässa? Orsakerna till skilsmässorna är förmodligen lika många som paren är i sig. Dock finns det en del fingervisningar som pekar åt vad som kan vara potentiella anledningar till att en relation mellan två parter avslutas och gör att förhållandet slutar i skilsmässa. Främsta orsaken inom alla kategorier till skilsmässor oavsett sexuell läggning, är och förblir att man inte kommunicerar med varandra. Par som inte samtalar, är konstruktiva och genuint intresserade av av att förstå sin livspartner kommer med största sannolikhet inte att hålla som par en längre tid.

Så många skiljer sig

Varje år är det cirka 30 000 par som skickar in ansökningar till tingsrätten rörande skilsmässa och sett till hur många det är som också gifter sig varje år kan snabbt konstateras att det är cirka 50 procent av dessa som slutar i separation. Men att skilja sig är faktiskt inte fullt så enkelt som man kanske tror. Först ska betänketiden gå ut vilken är på 6 månader om det är spå att paret har ett hemmahörande barn under 16 år, men om man inte har barn så räknas man om skild cirka tre veckor efter att tingsrätten lämnat sitt beslut och om beslutet inte överklagats. Och enligt fakta som Metro sammanställt från Sveriges Domstolar och SCB är det flest skilsmässor i Stockholm tätt följt av Göteborg och Malmö, samt minst skilsmässor i mindre tätbefolkade samhällen såsom Lycksele, Haparanda och Gällivare. Intressant att ha koll på är också att flest skilsmässor sker under januari, mars och oktober samt att minst antal ansökningar inkommer under december, juli och november. Men vad beror detta på?

Relationer skapar konflikter

Innebär alla typer av relationer egentligen ett mått av konflikter? Oavsett det gäller familj, vän- eller kärlekskonflikter? På ett sätt är det förmodligen sant. Är det konflikten i sig själv som leder till separationer? Kort svar. Nej. Det är olösta, fortgående och upprepade konflikter som leder till skilsmässor. Konflikter har alla, kärlekspar i synnerhet. Gifta par som håller ihop livet ut har på ett eller annat sätt löst sina konflikter och skilsmässorna är de andra paren som inte kunnat lösa sina konflikter.