Föräldrars konflikter med barnen

Att vara förälder är inte helt lätt och ofta hamnar man i konflikt med sina barn över onödigheter. Dagens föräldrar är dock alltmer rädda för att hamna i konflikt med sina barn och låter därför barnen dra i alla trådar.

3854806-conflict-with-mother-and-son

I Dagens Nyheter kan man läsa om at svenska föräldrar har svårt att sätta gränser, vilket leder till att barnen bryter ihop så fort de får en tillsägning. Den här kritiken kommer från förskolan och de säger att föräldrarna låter barnen få bestämma för att föräldrarna till varje pris vill undvika konflikter med barnen. I Stockholms stad har man till och med fått börja ordna ABC-kurser för föräldrar som känner sig osäkra på sitt föräldraskap.

Skapar onödiga konflikter

Att undvika konflikter med sina barn är dock ibland behövligt och bra. Ibland skapar vi nämligen onödiga konflikter och skapar problem som inte finns egentligen. I Aftonbladet kan man läsa att den här typen av onödiga konflikter ofta uppstår när vuxna har svårt för att se saker ur barns perspektiv. Ett exempel är det här med datorspelande. Vuxna oroar sig ofta över att barnen spelar datorspel. Men det behöver faktiskt inte vara så illa och kan vara som vilken social aktivitet som helst. Några andra saker som föräldrar kan göra vilket leder till konflikter är:

  • Att inte ta sina barn på allvar.
  • Att värdera barnens intressen.
  • Att oroa sig för sina barns oro.
  • Att överdriva eller underdriva sina barns svårigheter.

Barnen säger upp kontakten

Som förälder har man stort ansvar för relationen till sina barn och misslyckas man med sitt föräldraskap kan det få jobbiga konsekvenser. Det kan exempelvis handla om att barnen i vuxen ålder bryter kontakten med sina föräldrar för att de av olika anledningar inte känner att de behöver sina föräldrar mer. De slutar hälsa på sina föräldrar, skicka fars dag present och ringa när man fyller år. Skulle detta hända är det enligt Svenska Dagbladets expert viktigt att man rannsakar sig själv som förälder och ser vad man kan ha gjort under barnens uppväxt som orsakat detta. Det är även viktigt att man gör klart för sina barn att man är öppen för de förklaringar som de har för sitt beteende.