Rökning – källa till många konflikter

Rökning på balkongenDet uppstår ofta konflikter kring rökning. Inte minst gäller det i bostadsrättsföreningar och hyreshus. Kan e-cigg bidra till att minska antalet konflikter mellan grannar?

Det blir allt vanligare att folk röker e-cigg eller snusar istället för att röka cigaretter. Därmed kommer kanske konflikterna mellan grannar att minska. Rökning på balkonger är nämligen en vanlig orsak till just detta. Både Hyresgästföreningen och många bostadsrättsföreningar vittnar om detta.

Idag går det att köpa elektriska cigaretter och tillbehör på https://www.premiumvape.se/e-cigg. Hade den butiken funnits 2004 hade kanske inte den konflikt som Sydsvenskan skriver om här uppstått. I en bostadsrättsförening i Malmö vände man sig till kommunens miljöförvaltning för att få var på om man exempelvis kunde sätta ett tak för hur många cigaretter de boende fick röka på sina balkonger.

Vad säger Hyresgästföreningen?

Att det är vanligt med konflikter kring rökare, som röker på sina balkonger, visar också den här filmen från Hyresgästföreningen.

Det är även Hyresgästföreningen som står för råden i det här inslaget från P4 Västmanland. Där uppmanar föreningens ärendehandläggare Håkan Forsman hyresgäster att visa hänsyn åt båda håll. Kanske kan den som röker på balkongen gå över till att röka e-cigaretter, åtminstone ibland. Men kanske är det något annat som är fel. Felaktig ventilation kan göra att rök går rakt in i en lägenhet. I en sådan situation är det bäst att tala med sin hyresvärd.

Konflikter som rör rökning inomhus blir ovanligare, helt enkelt för att det blir allt mer ovanligt att vi röker inomhus. Många hyresvärdar har förbjudit detta, och den som röker inomhus varje dag kan tvingas betala för sanering av bostaden när hen flyttar, vilket Hem & Hyra skriver om här. Detta är ytterligare ett skäl att välja e-cigaretter. Man kan röka inne i sin lägenhet utan att det stör grannarna, och utan att lägenheten blir inrökt.